top of page
lipa-skola-joge-mladenovac.jpg

Lipa Yoga Škola gostuje u Yoga Joga Centru

11. Maja 2024. počinje kurs za obuku joga instruktora u Lipa Yoga školi. Kurs će se održavati vikendom (subotom i nedeljom) od 8 ujutru do 8 uveče sa pauzom za ručak i odmor od 1-3 popodne: praksa (asane, mudre i bandhe, tehnike disanja – pranajama, tehnike relaksacije – joga nidra) i teorija po drevnim učenjima joge. Lipa škola gostuje u prostoru Joga Yoga centra u Mladenovcu.

Kurs traje 10 vikenda ( 11. Maj 2024 - 14. Jul 2024 )

Dodatne informacije, kao i prijavljivanje na kurs, možete obaviti preko Viber-a i WhatsApp-a na brojeve: +16087381556 (Divna)  ili +381601880848 (Jelena) ili preko e-mail-a: yogajogacentar@gmail.com.

Lipa Joga kurs za obuku joga instruktora je intenzivni kurs, u toku kog polaznici stiču potrebno znanje i veštine, neophodne da se prema važećim međunarodnim standardima postane joga instruktor.

Svako ko završi ovaj kurs, stiče pravo da postane član renomiranih joga asocijacija u svetu, kao što su Yoga Alliance (www.yogaalliance.org) i European Yoga Alliance (www.europeanyogaalliance.org).

 

Obuka iz oblasti joga položaja – asana, uvažava sva pravila prethodnog zagrevanja, savlađivanje dinamičkih vežbi, koje se izvode sinhronizovano sa disanjem, stojećih položaja, kao i vežbi ravnoteže, primena pravila kontra položaja, tzv. pratikriya asana, koje treba da izbalansiraju efekte prethodne serije vežbi, i na kraju rad na klasičnim joga asanama. Polaznici stiču neophodno znanje iz oblasti biomehanike i funkcionalne anatomije, kao i metodama razvoja antropomotoričkih sposobnosti, primenjeno u vežbanju joge.

Neophodno je, takodje, poznavanje preventivnih i terapeutskih svojstava joga tehnika, kao i njihove kontraindikacije kod određenih zdravstvenih problema, što je nemoguće bez poznavanja osnova anatomije i fiziologije ljudskog tela, koje polaznici kursa stiču kroz programski utvrđen broj predavanja. To osposobljava joga instruktore da rade sa većinom ciljnih grupa.

Izučava se anatomija i fiziologija energetskih i drugih suptilnijih nivoa postojanja o kojima joga govori, kao što je sistem nadija – energetskih kanala i čakri – energetskih centara, kao i osnove ayurvede – indijske tradicionalne medicine.

 

Poznavanje tehnika disanja – pranajama, kao i njihovih efekata, je nešto što svaki joga instruktor treba da zna. Tu su uključene i tehnike kontrakcija dijafragmi i mišića – tzv. bandhe i mudre, koje polaznici kursa treba da savladaju. Ne samo na kursu za obuku joga instruktora, već i na našim redovnim časovima joge, vežbače stalno podsećamo koliko je važno biti svestan dubokog i laganog disanja, kako u fazi opuštanja između položaja, tako i tokom zadržavanja položaja.

 

Završnica svakog joga časa treba da bude joga relaksacija. Ako su joga položaji trebali da nas oslobode tenzija na nivou fizičkog tela (mišićnom i endokrinom), tehnike disanja na energetskom, onda nas joga relaksacija oslobađa tenzija na emotivnom i mentalnom planu. Ova praksa uključuje savlađivanje tehnike joga nidre, duboke jogičke relaksacije.

 

 

Za joga instruktora nije dovoljno naučiti jogu i biti upoznat sa njenim efektima, već to znanje i umeće treba znati i preneti. Zato se polaznici kursa upoznaju sa predmetom metodoligija podučavanja, koji treba da ih osposobi ne samo da pravilnim savetima i vođstvom, budu u stanju da svoje učenike dovedu do zadovoljavajuće psiho-fizičke kondicije koja se iskazuje u postizanju veće gibkosti tela, snage, stabilnosti i izdržljivosti (što se povoljno odražava na psihičko stanje vežbača, vraća im samopouzdanje, životnu radost i optimizam), već ih osposobljava da kreiraju pravilan i kreativan pristup prema svim vežbačima (bez obzira na njihovu starosnu, kondicionu, socijalnu i religioznu strukturu i pripadnost). U zavisnosti od ciljne grupe, u stanju su da pravilno koncipiraju joga čas, tako da svi polaznici imaju koristi od njega, da saosećanjem, znanjem i iskustvom, efikasno ublažavaju i otklanjaju akutni stres kod svojih vežbača.

Teoretski deo predavanja se bavi fiziologijom, filozofijom i psihologijom joge. Taj predmet obuhvata predavanja o evoluciji i manifestacijama svesti u jogi, na koji način se implicitni svemir razotkriva i odvija (kroz tzv. tatve) i koji su presudni faktori za njegovo pojavljivanje i postojanje u eksplicitnom redu. Polaznici imaju prilike da se upoznaju sa vedskom tradicijom i glavnim filozofskim pravcima u drevnoj Indiji, koja je svojevremeno tako snažno izvršila uticaj na čitavu helensku kulturu. Centralni predmet je psihologija joge, koja se zasniva na tumačenju dela ”Joga Sutre” ili ”Izreka o jogi”, čuvenog mudraca Patanđalija iz 2. veka n.e. koji opisuje kretanje svesti na njenom putu ka oslobođenju.

 

Joga je disciplina koja oplemenjuje i vitalizuje sve nivoe čovekovog postojanja. Telo smatra grubljom manifestacijom, odnosno kristalizacijom prethodno stvorene mentalne imaginacije Kosmičkog mislioca – Išvare i svojim tehnikama postepeno produhovljuje taj najgrublji nivo postojanja. Proces osvešćivanja se ne završava na telu, već ide dalje i obuhvata sve suptilnije nivoe našeg bića, od energetskog i mentalno – osećajnog, do psihičkog, postepeno ih dovodeći u skladan odnos.

I kako govori jedna stara izreka iz Upanišada: Telo su kočije, čula su konji, čulni objekti su putevi, um su uzde, inteligencija je kočijaš, Sopstvo je putnik. Mudar čovek zna da je njegovo pravo ”Ja” – Sopstvo, samoispunjeno, kada je ujedinjeno sa telom, čulima i umom. To stanje jedinstva se i zove Joga. Biti sjedinjen sa samim Sobom, znači postići dinamičku harmoniju u sebi, što dovodi do unutrašnjeg spokojstva.

 

Kurs je namenjen i onima koji samo žele da prodube svoje znanje o jogi i nemaju aspiracija da se bave podučavanjem.

Uslovi za upis su najmanje dve godine iskustva redovnog vežbanja hatha joge, kao i prethodna provera znanja.

Uslovi koji su potrebni da bi postali sertifikovani joga instruktori, prema standardima Vidya Yoga škole, kao i međunarodnih joga asocijacija: Yoga Alliance i European Yoga Alliance.

Kurs treba da sadrži najmanje 200 časova, raspoređenih u sledeće tematske jedinice:

 1. Praktična disciplina – uključuje joga položaje (asane), tehnike disanja (pranajama), tehnike relaksacije i koncentracije, kao i druge tradicionalne tehnike joge.

 2. Metodologija podučavanja – obuhvata principe i pravila demonstracije, observacije, komunikacije, asistencije, instrukcije, opis različitih stilova, rad sa različitim kategorijama ljudi (godine, psihofizička spremnost), rad u grupama, individualni rad.

 3. Anatomija i fiziologija – uključuje anatomiju i fiziologiju ljudskog tela, kao i anatomiju i fiziologiju energetskog tela (energetski kanali i centri). Preventivne i terapeutske vrednosti joga tehnika. 

 4. Joga filozofija, zdrav način života i etika joga učitelja – uključuje izučavanje filozofije i psihologije joge, način života i principe, kojih joga učitelj treba da se pridržava.

 5. Praktikum – podrazumeva neophodnu praksu, koju studenti treba da prođu, kao demonstratori, asistenti i da samostalno vode čas, u prisustvu svog joga instruktora.

 

Tokom obuke svakog vikenda polaznici kursa, na kraju svake odslušane tematske jedinice, polažu test iz oblasti svakog predmeta. Potrebno je da pokažu preko 70% znanja, u suprotnom naknadno ponovo bivaju testirani. Glavni deo ispita se sastoji od samostalno vođenog časa, na kojem studenti treba da pokažu svoje umeće ne samo u domenu pravilnog izvođenja joga položaja, već i korektno vođenog časa, što podrazumeva jasnoću i preciznost instrukcija, kontakt sa učenicima i slično. Na kraju kursa predaju seminarski rad, na temu koji sami odaberu u dogovoru sa svojim mentorom.

 

Prilikom uručivanja sertifikata o završenom kursu za obuku joga instruktora Lipa Joga škole, joga instruktori se svojim potpisom obavezuju da će se pridržavati kodeksa ponašanja, postavljenim od strane Lipa Joga škole, a koji su u skladu sa pravilima ponašanja joga instruktora, onako kako su to regulisale vodeće svetske joga asocijacije čiji je ona član.

 

 

PRAVILA PONAŠANJA

Ova pravila ponašanja su pregled i deklaracija prihvatljivog, etičkog i profesionalnog ponašanja, sa kojima se svi Registrovani Joga Učitelji slažu da će njihovo podučavanje i delatnost biti u skladu sa njima. Ova pravila ponašanja nisu postavljena da izmene pravila ponašanja drugih škola ili tradicija, već da služe kao osnova joga etike.

 

Pravila ponašanja kao Registrovan Joga Učitelj – Lipa Yoga škole, slažem se da ću podržavati etičke ciljeve iznete u sledećim Pravilima Ponašanja:

 1. Da ću čuvati integritet svoje vokacije, obavljajući svoj posao profesionalno i savesno.

 2. Da ću biti svestan ograničenja u pogledu svog umeća i delokruga sposobnosti i tamo gde je to prikladno, predložiti studentima da potraže alternativne instrukcije, savet, tretman ili usmerenje.

 3. Da ću stvarati i održavati sigurnost, čistoću i udobnost prostora namenjenog za vežbanje joge.

 4. Da ću aktivno ohrabrivati očuvanje različitosti, poštovanjem koje ću iskazivati studentima, bez obzira na njihove godine života, fizička ograničenja, rasu, veru, pol, jezičku pripadnost, ili seksualnu orijentaciju.

 5. Da ću poštovati prava, dostojanstvo i privatnost svih studenata.

 6. Da ću izbegavati reči i aktivnosti koje čine fizicko, psihičko, emotivno i seksualno uznemiravanje.

 7. Da ću ostati veran tradicionalnim principima, onako kako su opisani u delu Joga Sutri, kao: Jama i Nijama.

 8. Da ću se pridržavati državnih i nacionalnih pravnih normi, koje se tiču podučavanja joge i joga delatnosti.

Instruktor

Divna Lukić Miljković

Experienced 500 hours yoga teacher (EYT 500)

instruktor-joge-divna.jpg

Divna je u svet joge ušla tražeći sebe. 2011. godine je prvi put stala na joga prostirku misleći da je to samo

još jedan način kako možemo da ostanemo aktivni i u dobroj kondiciji. Istinu da je joga način

života koji nas na najlepši način sjedinjuje je pronašla kroz svoju sopstvenu praksu.

2018. godine završila je školu za instruktora joge (RYS 200) u Vidya joga školi u Srbiji. 

Obrazovanje je nastavila 2021. na Floridi živeći u Ašramu gde je pohađala Sampoorna Hatha joga školu sa učiteljem iz Indije, Yogi Harijem (RYS 300). Svojim učenjem Yoga Hari je kod Divne razvio ljubav prema zvuku i tu je Divna stekla  znanje kako se možemo brinuti o sopstvenom zdravlju sa razvijanjem  glavnih žica - Nada joga. Zvanje učitelja joge otvara joj nova vrata i 2022. je rođena Lipa Yoga škola koja je kombinovala dva istorijska znanja prenešena od strane njenih divnih učitelja i nadograđena sopstvenim iskustvima iz njene prakse. Uskoro je usledio prirodan nastavak njenog obrazovanja u tehnikama disanja, meditacije i energetskom polju. 2024. otvara YogaJoga centar u Mladenovcu u želji da svoje znanje i ljubav prema jogi prenese i na njene drage ljude iz Srbije. Pohađajući škole sa divnim učiteljima, na najlepši način joj je predstavljeno znanje Indije (putem joge), Kine (putem Tai Chia) i Japana (putem Reikija), naučila je mnogo o našoj energiji i kako je koristiti za dobrobit celog bića! 

 

Ako joj date priliku da Vas upozna, steći ćete prijatelja i vodiča na putu prema sopstvenom biću. Dok Vas vodi putem na kome pronalazite nove dimenziju i višlje frekvencije kroz fizički, mentalni i duhovni rad na sebi, Divna razume da uz podršku iskusnog joga učitelja treba, takođe, puno strpljenja, ljubavi i razumevanja.

Ono što naučimo danas, koristiće svima nama sutra!

Instruktor

Jelena Jovanović

Jedan od prvih učenika Lipa Yoga škole

JJ slika_edited.jpg

Jelena veruje da je joga ta koja pronađe nas u pravom trenutku i pomogne

nam da svesnije koračamo kroz život.

U njen život joga je ušla spontano, neplanirano, početkom 2020. godine. Kao što je veoma spontano krenula sa praktikovnjem joge, tako je još spontanije uplovila u ulogu intstruktora Hatha joge. Želela je da produbi znanje u vezi joge, unapredi ličnu praksu, uradi nešto spiritualno za sebe, i 2023. godine upisala je školu za joga instruktore (RYS 200) u YogaJoga centru, sertifikovanu od strane Yoga Alliance, školu koja spaja učenja stečena kroz spoj znanja i prakse iz Yoga Hari’s ašrama (Sampoorna Yoga) iz Amerike i Vidya škole joge Dragana Lončara iz Srbije.

Kroz praktične časove Hatha joge za vreme škole, koji su bili otvoreni za sve koji su želeli da osete duh joge i YogaJoga centra, oformila se grupa polaznika koja je svoje poverenje želela da poveri baš Jeleni,

i da uz nju uđe dublje u svet asana,

pranajama i meditacije. 

Podrška polaznika iz YogaJoga centra je stvorila Jeleninu novu duhovnu porodicu i novu ljubav zvanu joga. Kao zaljubljenik joge koju praktikuje na svakodnevnom nivou, svoje znanje produbljuje kroz rad sa svojom grupom, kao i dodatne kurseve, radionice i usavršavanja.

Promeni svoje misli i promenićeš svet!

skola-joge-lipa.jpg

Telefon

+381601880848 Jelena

Email 

Pratite nas

 • Facebook
 • Instagram

+16087381556 Divna

bottom of page